Sommerhilsen fra kulturskolen

samt påminnelse om evt. oppsigelse av skoleplass jfr. reglement:  

Vi ønsker alle elever og foresatte riktig god sommer!

Det har vært et innholdsrikt kulturskoleår og etter planene å bedømme blir neste år minst like innholdsrikt.
Vi vet allerede nå at det blir prosjektuke og Høstival i uke 45, så vi håper dere merker av det i kalenderen.

Minner om at elevplassene ved kulturskolen løper til de blir sagt opp. Vi håper at alle ønsker å fortsette til høsten, men dersom dere ikke skal beholde elevplassen ber vi dere om å sende oss en e-post med oppsigelse.
I elevreglementet vårt står følgende: «Søkere som får tildelt elevplass ved kulturskolen må binde seg for minst ett skolehalvår. Elevforholdet forlenges automatisk for et nytt skolehalvår dersom plassen ikke sies opp. Eventuell oppsigelse skal skje skriftlig, senest en måned før det skolehalvår oppsigelsen skal gjelde fra (30. juni for høstsemesteret og 30. november for vårsemesteret).»

Det vil altså si at dersom elevplassen ikke sies opp innen 30.juni, må det betales for høstsemesteret.

Takk for i år, og vel møtt igjen i uke 34!

Timeplaner sendes ut til oppstart.
 

Mvh Kristiansund kulturskole 
26.06.17