Vi åpner kulturskolen fra og med mandag 25. mai!

Spiller gitar - Klikk for stort bildeVi ønsker alle våre elever velkommen tilbake til vanlig kulturskoleundervisning fra og med mandag 25. mai. Dere har gjort en flott innsats i de 9 ukene som har gått med fjernundervisning, og nå gleder vi oss alle til å møtes igjen!  

Dette må gjøres på en trygg måte, og kulturskolen har de siste ukene jobbet med å lage en egen smittevernplan. Denne er nå ferdig og godkjent av kommuneoverlegen. Planen bygger på vår egen risiko- og sårbarhetsanalyse, «Veileder for smittevern i kulturskolene» (Norsk kulturskoleråd) og råd fra Folkehelseinstituttet. Vi har forsøkt å lage en enkel og tydelig plan, formet som en egen Elevplakat (PDF, 560 kB) som sier hva dere som elever og foresatte må passe på.
NB: Les denne nøye

Lærerne har sin egen plakat (PDF, 2 MB), og i vår overordnede smittevernplan (PDF, 953 kB) står det mer om prosessene vi har kjørt knyttet til dette arbeidet. 

Grunnlaget for gjenåpning av kulturskolen er den samme som ellers i samfunnet: 

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Hvis du som elev er i en risikogruppe ved eventuell smitte må du (eller foresatte) selv eller i samråd med helsepersonell vurdere om du bør komme tilbake til vanlig undervisning. Gi oss beskjed hvis du ikke ønsker å møte opp fysisk (e-post kristiansund.kulturskole@kristiansund.kommune.no). I slike tilfeller vil vi så langt det er mulig legge til rette for fortsatt fjernundervisning.

Vær hjemme ved sykdomssymptomer. Dette gjelder både elever og lærere, og kan skje ved kort varsel. I slike tilfeller kan det også være aktuelt med fjernundervisning, hvis det bare er lette symptomer.

Timeplanen beholdes slik den var før skolen stengte. Møt opp presis, se elevplakaten. Det kan hende at undervisningen er flyttet til et annet og større rom. Det kan også hende at timen blir litt kortere enn ellers, da læreren også må rekke nødvendig renhold før neste elev. Sjekk Speedadmin hvis du er i tvil om timeplanen.

Vel møtt! 

 

Stein Åge Sørlie 
Rektor Kristiansund kulturskole
19.05.20