Oversikt over lærere og ledelse, med kontaktopplysninger.

Kristiansund kulturskole underviser i alle tilbud ved sin hovedbase på Atlanten ungdoms- og kulturskole, men har også desentralisert undervisning på Frei ungdomsskole.  

Kristiansund kulturskole er et tilbud til innbyggerne i kommunen, med barn og ungdom som hovedmålgruppe. Kulturskolen har som oppgave å gi barn, unge (og voksne) tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg.