Kontakt

Telefon 71 57 54 00 (Kontor, sekretær Eli Taftø)
E-post: kristiansund.kulturskole@kristiansund.kommune.no 

Rektor: Stein Åge Sørlie 71 57 54 22
Inspektør: Solvår Eriksen 71 57 54 24
Fagleder: Hanne T. Tetlie 71 57 54 20

Oversikt over lærere og ledelse, med kontaktopplysninger.

Kristiansund kulturskole underviser i alle tilbud ved sin hovedbase på Atlanten ungdoms- og kulturskole, men har også desentralisert undervisning på Frei ungdomsskole.  

Kristiansund kulturskole er et tilbud til innbyggerne i kommunen, med barn og ungdom som hovedmålgruppe. Kulturskolen har som oppgave å gi barn, unge (og voksne) tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg.