Om Kristiansund kulturskole

Kristiansund kulturskole er et tilbud til innbyggerne i kommunen, med barn og ungdom som hovedmålgruppe. Kulturskolen har som oppgave å gi barn, unge (og voksne) tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg. 

Kulturskolen gir undervisning i mange ulike kunst- og kulturuttrykk: visuelle kunstfag, teater, musikkterapi, kor, sang, strykeinstrument, blåseinstrument, piano/tangenter, gitar, bass, slagverk og band.

Kulturskolen samarbeider med skole- og kultursektor  for å styrke kulturkompetansen og kulturutfoldelsen i lokalsamfunnet. Vi har mulighet for å skreddersy prosjekter på bestilling, for eksempel i tilknytning til SFO-tiden. 

I tillegg har kulturenheten og kulturskolen kompetanse og utstyr innenfor lydteknikk.