Prisliste

Oversikt over gjeldende betalingssatser finner du her: 
 

Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 2.700,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 500,-
Materiell: tegning/maling 500,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %

 

Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 2.700,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %

 

Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 550,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 950,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

 

Atlanten ungdoms- og kulturskole
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Aula* Konsert per dag 5.100,-
Aula * (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.000,-
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom -kulturskolen Per dag 400,-
Øvingsrom -kulturskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 200,-
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 800,-
Fellesrom base ungdomsskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 400,-
Leie av flygel Per dag 600,-
Leie av mobilt el-piano Per dag 300,-
Fullt lydanlegg (m teknikker) Per dag 3.000,-
Lite lydanlegg Per dag 1.100,-
Taleanlegg Per dag 600,-
Trådløse systemer Per stykk/pr dag 180,-
Lysanlegg (lystig + mikser) Per dag 500,-
Lyd og lysteknikker Per time 450,-
Eksterne lydtjenester På forespørsel