Prisliste

Oversikt over gjeldende betalingssatser finner du her: 

Elevpriser

Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 3.000,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 550,-
Materiell: tegning/maling 550,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %

 

Priser for fritidskulturlivet

Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 3.000,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %

 

Priser for andre tjenester

Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 600,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 1.000,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

Kontaktinformasjon

Kristiansund kultuskole
Telefon 71 57 54 20
Mobil 71 57 54 00

Åpningstider
0900-1500

Åpningstider

Kontortid
Mandag-fredag 0900-1500

Undervisning på ettermiddager og kveld

Adresse

Besøksadresse
Dalabergan 3
6511 Kristiansund

Postadresse
Postboks 178
6501 Kristiansund