Kulturminneplan

Regional kulturminneplan

 

Planprogram kommunedelplan kulturminner Kristiansund 2020-2024 (Kulturminneplan)

 

Offentlig ettersyn (høring) iht PBL § 11-12 av forslag til planprogram for kulturminner i Kristiansund 2020-2024

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 28.11.18 (sak 18/29) vedtatt at forslag til planprogram for kulturminner i Kristiansund 2020-2024 legges ut til offentlig ettersyn i seks (6) uker, med høringsfrist 21.01. 2019.

Innspill, kommentarer m.m. kan ev. sendes direkte til tore.myrum@kristiansund.kommune.no, leveres inn til Servicetorget, Vågeveien 4 (merket Kulturenheten v/ Tore Myrum) eller pr post til Kristiansund kommune, Kulturenheten, Postboks 178, 6501 Kristiansund.

Utkast til planprogram vil også være tilgjengelig i papirform på Servicetorget (leseeksemplar som må leses der)

Utkast til planprogram finner du her (PDF, 2 MB)