Kulturminneplan

Regional kulturminneplan

 

Utkast til plantekst – «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» 

 

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 04.11.20, PS 30/20, vedtatt at utkast til plantekst for «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» (PDF, 882 kB) legges ut til offentlig ettersyn/høring i seks (6) uker, med høringsfrist 16.12. 2020.

Innspill, kommentarer m.m. kan ev. sendes direkte til tore.myrum@kristiansund.kommune.no, leveres inn til Servicetorget, Vågeveien 4 (merket Kulturenheten v/ Tore Myrum) eller pr post til:

Kristiansund kommune

Kulturenheten

Postboks 178

6501 Kristiansund.

 

Utkast til plantekst vil også være tilgjengelig i papirform som leseeksemplar på Servicetorget.