Kristiansund kunstkomite

Kunstkomiteen er det politisk oppnevnte utvalg for kunst i offentlig rom i Kristiansund kommune.

Kunstkomiteens mandat  er å være et besluttende fagorgan for samtlige profesjonelle kunstprosjekter i offentlig rom i kommunal regi. Komiteen skal ha spesielt fokus på helhetlig tenkning om utforming av byens offentlige rom. 

Kristiansund kunstkomite består av:

Kunstnerisk leder og rådets leder: Britt Dyrnes

Kunsthistoriker: Camilla Wiik

Arkitekt: Idunn Eide Sanden

Kulturenheten: Eigunn Stav Sætre

Politisk representant: Sigve Torland

Ungdomsrepresentant: Noor Husby (ikke på bildet) 

 

Komiteen jobber etter Retningslinjer for kunst (PDF, 686 kB) i Kristiansund kommune vedtatt i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 4. november 2020.

 

Kunstkomiteen skal:  

1. Vurdere hvorvidt et konkret utsmykkingsprosjekt bør gjennomføres eller ikke. I vurderingen skal komiteen spesielt ta hensyn til perspektiver knyttet til drift og vedlikehold, hvorvidt kunstverket er egnet for utplassering i det offentlige rom, vurdering om det er riktig person eller hendelse som legges til grunn for kunsten, samt kunstnerisk kvalitet og relevans.  

2. Ved erverv av kunstverk, vurdere hvor dette skal plasseres i bygg og anlegg, eller offentlige uterom, med tanke på å ivareta en helhetlig tenkning for utvikling av kunst i offentlige rom.  

3. Oppnevne konsulent og/eller kunstner i kommunale investeringsprosjekter, se punkt 4b.  

4. Være kommunens stemme utad, og kan uttale seg om alle saker vedrørende utplassering av kunst og utsmykking i det offentlige rom.  

5. I forbindelse med gaver i form av kunst, herunder alle typer kunstobjekter, skulpturer og installasjoner, som ønskes gitt til Kristiansund kommune skal kunstkomiteen vurdere hvorvidt en gave bør mottas eller ikke.  

6. Utarbeide konkrete kunstplaner for det enkelte kunstprosjekt.  

7. Bidra til utarbeidingen av en overordnet kunstplan for Kristiansund kommune. 

Kontaktinformasjon

Felles e-post
E-post