Barnekor

Her trener vi på å bruke stemmen vår og synge sammen med andre, på hvordan vi bruker kroppen når vi synger, og øve opp øret til å lytte.

Målgruppe: barn i 3.-5. klasse.

 

Tilbudet gir en god introduksjon for å gå videre på sang eller i kor.

Det viktigste er å ha det gøy mens vi synger sammen!

 

Tirsdager klokken 1730-1815 på Atlanten ungdoms- og kulturskole.