Operakor Ung

Operakor Ung - for deg som vil synge ut!

Tilbudet er et samarbeid mellom Kristiansund kulturskole og Operaen i Kristiansund. 

 • Koret er først og fremst et kortilbud hvor man øver på sang og flerstemt sang i fellesskap.
 • Koret har som formål å øve inn materiale til flere av OiK sine produksjoner og kulturskolens større formidlinger.
 • Koret har også en funksjon som fordypningstilbud for sangere. 
 • Det er særskilte krav til forpliktelse knyttet til deltagelse/frammøte og egenøving for elevene, stor øvingsmengde og formidlings- og forestillingstrening i en profesjonell ramme. 
 • Koret skal først og fremst opptre som kor, men vil i enkelte produksjoner også bidra scenisk.

Organisering

 • Målgruppe: 11 (6. trinn) til 19 år (vg 3).
 • Elevene melder seg inn i kulturskolen og betaler ordinær elevavgift for å delta i tilbudet.
 • Ukentlig undervisning og daglig drift organiseres av kulturskolen.
 • Prøve- og forestillingsperiodene knyttet til Operafestukene og OiKs familieforestillinger som for eksempel Syver og Beatrice organiseres av operaen. 
 • Operaen har en fast person som tar seg av koret underveis i produksjonene.
 • Elevene som melder seg inn får informasjon ved innmelding/før skoleårets start om prøveperioder og forestillinger, og forplikter seg til å delta på disse.
 • Koret er fra høsten 2021 et helårstilbud, med undervisningstid på ca. 1,5 time/uke (tirsdagskvelder). Det kan også være aktuelt med seminarhelger/workshoper.
 • De faste øvelsene foregår på Kristiansund kulturskole tirsdager fra kl. 1830-2000. 

Meld deg på her: Her finner du søknadsskjemaet