Skolekor ved Kristiansund kulturskole

Vi minner om at Skolekoret starter opp torsdag 7.september klokken 17.00 i aulaen på Atlanten ungdoms- og kulturskole. 

Dette er en del av tilbudet for elevene som går på sang og teater, og inngår i den elevplassen de allerede har på kulturskolen fra dette skoleåret av.

Vi starter opp Skolekoret for å stimulere til en bredere faglig utvikling for elevene, og for at de skal kunne få økte forutsetninger i de fagene de har valgt. Skolekoret er viktig for å utvikle stemmen, øve stemmebruk og å utvikle det musikalske øret. Det blir et aldersblandet kor, hvor vi håper de yngste drar god nytte av de eldste, og at det blir en sosial møteplass.

Skolekoret kommer til å ha konserter og inngå i kulturskolens prosjekter, men vi ser også på muligheten for et samarbeid med Operaen i Kristiansund med tanke på deltagelse i enkelte av operaens forestillinger.