Festiviteten for arrangement

Festiviteten er Kristiansunds kulturbygg. Grunntanken bak Festiviteten er å bringe sammen kunstnere, gründere, kulturarbeidere og folk med generell kulturinteresse.

Hvilke lokaler kan leies?

I Festiviteten er det flere lokaler/ rom som leies ut til arrangement. Disse er Storsalen, foajè, Vip-rom, Klubben med 3 salonger, greenrom og garderober i kjeller.

Storsalen

Med sine 300 kvm er Festivitetens hovedrom, som egner seg til både scenekunst, konferanse og selskaper.

  • Storsalen har plass til 450 stående og inntil 225 personer i amfi og 100 personer med klasseromoppsett.
  • Balkong har plass til 183 inklusiv sidebalkonger og 2 HC plasser
  • Scenen er 4×4 meter og er utstyrt med et profesjonelt lyd- og lysanlegg (se teknisk rider). Scenen kan bygges ut til 5×4 meter.
  • Rommet egner seg godt til konserter og seminar. Størrelsen på rommet kan justeres med scenetepper for å skape intimitet og varm atmosfære.

Foajè

Rommet er 62 kvm og benyttes vanligvis til bar, men kan også leies ut til mindre konserter og møter.

  • Foajeen har plass til 80 stående og 50 sittende

Klubben

Med sin spisesal/møterom og 3 salonger på totalt 168 kvm, egner lokalene seg godt for mindre møter og parallellsesjoner.

  • Klubben har plass til 120 stående og 70 sittende

Vip-rom

Rommet er 30 kvm og egner seg god til mindre møter

  • Vip-rommet har plass til 21 personer           

Greenrom og div garderobe rom 

Rommet er 83,5 kvm og benyttes vanligvis til mingleområde før forestillinger, men kan også benyttes til parallellsesjoner.

  • Greenrom har plass til 40 sittende
  • Garderoberom har plass til 15 personer

 

Priser

Festiviteten - Lokaler
Leieobjekt og arrangement Leieomfang Priser
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong 8 timer 12.700,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong dobbel forestilling 12-timersperiode 19.000,-
Klubben møteoppsett 8 timer 3.000,-
Klubben enkel forestilling 8 timer 7.000,-
Klubben dobbelforestilling 12-timersperiode 10.500,-
Foaje enkel forestilling 8 timer 4.800,-
Foaje dobbelforestilling 12-timersperiode 7.200,-
Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen på kr. 1 900 per lokale (storsal, Klubben, foajé) per dag.
Prøver/rigging  Per time 700,-
Prøver/rigging  Per dag 2.700,-
Billettluke inkl. datautstyr Per forestilling 480,-
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling
Billettsalg i luke Per forestilling
Billettkontrollører (fire stykk) Per forestilling
Garderobevakt* Se nederst i tabellen
Vakthold På forespørsel
Teknisk bistand Per time 570,-
Flygel (eks. stemming) Bösendorfer Per forestilling 2.700,-
Piano (eks. stemming) Per forestilling 900,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 5.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte 1.000,-
* Publikumsbetalte tjenester 30,- per heng
Festiviteten - Teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 5 %
Billettsalg i luke Per forestilling 1.100,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 4.800,-
Garderobevakt* Per forestilling Se nederst i listen
Vakthold  På forespørsel 
Teknisk bistand
Flygel (eks.stemming) Bösendorfer Per forestilling 2.700,-
Piano (eks.stemming) Per forestilling 900,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte
*Publikumsbetalt tjeneste (30,- per heng).  Inkl. i leie
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc Per time 570,-
Enkel fast lyssetting scene Per dag 1.000,-
Teknisk hjelp Per time 570,-
Innstilling/rigging av fast lyssetting pr.time 570,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke Per dag 3.800,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke Per dag 5.700,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke Per dag 8.900,-
Liten Lysrigg m/lysmixer Per dag 4.400,-
Stor Lysrigg m/lysmikser Per dag 8.900,-
Tekniker  Lyd/Lys Per time  dagtid 570,-
Tekniker Per time kveld/helg 820,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 4.200,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - Lokaler
Leieobjekter og arrangement Leieomfang Priser
Storsalen  8 timer 4.700 ,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong 8 timer 7.500-,
Storsalen dobbel forestilling 12-timersperiode 5.600,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong dobbel forestilling 12-timersperiode 9.000,-
Klubben møteoppsett (inkl. prosjektor og lerret) 8 timer 1.800,-
Klubben enkel forestilling 8 timer 4.200,-
Klubben dobbelforestilling 12-timersperiode 6.300,-
Foaje enkel forestilling 8 timer 2.800,-
Foaje dobbelforestilling 12-timersperiode 4.200,-
Prøver/rigging  Per time 400,-
Prøver/rigging  Per dag 1.500,-
Billettluke inkl. datautstyr Per forestilling 280,-
Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen på kr. 900 per lokale (storsal, Klubben, foajé) per dag.
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 3 %
Billettsalg i luke Per forestilling 700,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 3.400,-
Garderobevakt* Per forestilling 450,-
Vakthold  På forespørsel 
Teknisk bistand Per time 450,-
Flygel (eks.stemming) Bösendorfer Per forestilling 2.700,-
Piano (eks.stemming) Per forestilling 900,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 3.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte 500,-
*Publikumsbetalt tjeneste (30,- per heng). 
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc
Enkel fast lyssetting scene  pr.dag 500,-
Innstilling/rigging av fast lyssetting pr.time 450,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.000,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 4.500,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 6.750,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 3.500,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 4.375,-
Tekniker  Lyd/Lys - dagtid pr.time  450,-
Tekniker   på kveld/helg pr time 650,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 3.360,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel

Mer informasjon om Festiviteten

Vi ønsker å skape en sted hvor inkludering på tvers av scener og kulturelle uttrykk er i hovedfokus; hvor nye uttrykk og spennende samarbeid kan oppstå og tradisjonsrike så vel som eksperimentelle kulturformer kan vise seg frem, møtes og oppleves.

Festiviteten er et kulturbygg som også benyttes i forbindelse med konferanser, konserter, foredrag, presentasjoner, dans, selskap, utstillinger m.m. I løpet av et år gjennomføres over 200 store og små arrangementer i de ulike rommene; Storsalen, foajè og klubben med salonger. Bygget driftes av kulturenheten og de betjener alt fra garderobe til billettsalg ved offentlige arrangement. Operaen er en av byggets største leietaker, og de har egen administrasjon som tar seg av billettsalg m.m. ved leie i Festiviteten. 

 

Bildegalleri

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Booking kulturbygg
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund