Festiviteten for lag og foreninger

Festiviteten er Kristiansunds kulturbygg. Grunntanken bak Festiviteten er å bringe sammen kunstnere, gründere, kulturarbeidere og folk med generell kulturinteresse.

Følg Festiviteten på Facebook.

Hvilke lokaler kan leies?

I Festiviteten er det flere lokaler/ rom som leies ut til arrangement. Disse er Storsalen, foajè, Vip-rom, Klubben med 3 salonger, greenrom og garderober i kjeller.

 

Storsalen

Med sine 300 kvm er Festivitetens hovedrom, som egner seg til både scenekunst, konferanse og selskaper.

  • Storsalen har plass til 450 stående og inntil 225 personer i amfi og 100 personer med klasseromoppsett.
  • Balkong har plass til 183 inklusiv sidebalkonger og 2 HC plasser
  • Scenen er 4×4 meter og er utstyrt med et profesjonelt lyd- og lysanlegg (se teknisk rider). Scenen kan bygges ut til 5×4 meter.
  • Rommet egner seg godt til konserter og seminar. Størrelsen på rommet kan justeres med scenetepper for å skape intimitet og varm atmosfære.

Foajè

Rommet er 62 kvm og benyttes vanligvis til bar, men kan også leies ut til mindre konserter og møter.

  • Foajeen har plass til 80 stående og 50 sittende

Klubben

Med sin spisesal/møterom og 3 salonger på totalt 168 kvm, egner lokalene seg godt for mindre møter og parallellsesjoner.

  • Klubben har plass til 120 stående og 70 sittende

Vip-rom

Rommet er 30 kvm og egner seg god til mindre møter

  • Vip-rommet har plass til 21 personer           

Greenrom og div garderobe rom 

Rommet er 83,5 kvm og benyttes vanligvis til mingleområde før forestillinger, men kan også benyttes til parallellsesjoner.

  • Greenrom har plass til 40 sittende
  • Garderoberom har plass til 15 personer

Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - Lokaler
Leieobjekter og arrangement Leieomfang Priser
Storsalen  8 timer 4.800 ,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong 8 timer 7.800-,
Storsalen dobbel forestilling 12-timersperiode 7.200,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong dobbel forestilling 12-timersperiode 11.700,-
Klubben møteoppsett (inkl. prosjektor og lerret) 8 timer 1.800,-
Klubben enkel forestilling 8 timer 4.200,-
Klubben dobbelforestilling 12-timersperiode 6.300,-
Foaje enkel forestilling 8 timer 2.800,-
Foaje dobbelforestilling 12-timersperiode 4.200,-
Prøver/rigging  Per time 700,-
Prøver/rigging Per dag 2.800,-
Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen per lokale (storsal, Klubben, foajé). Per dag 900,-

Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 3 %
Billettsalg i luke Per forestilling 700,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 3.400,-
Garderobevakt* Per forestilling
Vakthold  På forespørsel 
Teknisk bistand Per time 550,-
Flygel (eks.stemming) Bösendorfer Per forestilling 3.000,
Piano (eks.stemming) Per forestilling 1.000,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 3.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte 500,-
Garderobe *Publikumsbetalt tjeneste. Per heng 30,-
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
Innstilling/rigging av fast lyssetting pr.time 650,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.500,-
Middels Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 4.800,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 6.750,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 3.800,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 4.375,-
Tekniker  Lyd/Lys - dagtid pr.time  650,-
Tekniker   på kveld/helg pr time 850,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 4.500,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel

PRAKTISK INFO VED BESØK I FESTIVITETEN:

Billettbestilling: Eventim.no eller i luke 1 time før forestilling.

Cafè/ bar: er åpen 1 time før forestilling og er lokalisert oppe i foajè.

Garderobe: Det er garderobeplikt i Festiviteten og er alltid betjent ved større arrangement grunnet brannforskrifter, det er 30,- pr heng. Inntektene går til frivilligheten som er de som betjener garderoben.  De tar både kontant,Vipps og bankterminal.

Ledsagerbevis:
Ledsagerbevis kan benyttes til alle våre forestillinger.  Ta kontakt på telefon 71 57 46 73 eller e-post booking@kristiansund.kommune.no. for reservasjon.

Rullestolplasser:
Det er satt av rullestolplasser på alle forestillinger. Rullestolplasser kan reserveres via telefon 71 57 46 73 eller e-post booking@kristiansund.kommune.no.

Rullestolbrukere:
Benytter inngang på venstre side av bygget som fører rett inn til garderobe, toalettområde og hvor det er heis til de øvrige etasjer.

Mer informasjon om Festiviteten

Vi ønsker å skape en sted hvor inkludering på tvers av scener og kulturelle uttrykk er i hovedfokus; hvor nye uttrykk og spennende samarbeid kan oppstå og tradisjonsrike så vel som eksperimentelle kulturformer kan vise seg frem, møtes og oppleves.

Festiviteten er et kulturbygg som også benyttes i forbindelse med konferanser, konserter, foredrag, presentasjoner, dans, selskap, utstillinger m.m. I løpet av et år gjennomføres over 200 store og små arrangementer i de ulike rommene; Storsalen, foajè og klubben med salonger. Bygget driftes av kulturenheten og de betjener alt fra garderobe til billettsalg ved offentlige arrangement. Operaen er en av byggets største leietaker, og de har egen administrasjon som tar seg av billettsalg m.m. ved leie i Festiviteten. 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Booking kulturbygg
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund