Andre meldinger og planer

Som kartlegging og kunnskapsgrunnlag for kommunens plan- og strategiarbeidet vårt lager vi egne meldinger for flere av fagområdene innenfor kulturfeltet. Vi lenker også til viktige nasjonale meldinger. 
(Oppdateres kontinuerlig). 

Museumsmelding for Kristiansund kommune 2021 (PDF, 2 MB) (behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 17.03.21)

Barne og ungdomskulturmeldingen (Stortingsmelding nr 18)

Fylkeskommunale planer innen kulturområdet