Her kan du lese hele utlysningen og søke.

Bufdir lyser ut midler til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Søknadsfrist: 13. desember 2019.

Mål: Å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600