Tilskudd idrett og friluftsliv 2021

 

Søknadsfrist 1. april

 

Kulturenheten i Kristiansund kommune beholder søknadsfristen 1. april. Vi oppfordrer til aktivitet innenfor de aktuelle smittevernsreglene, men har forståelse for at 2021 også kan bli et annerledes år.

 

For tilskuddsmottakere i 2020 minner vi om at fristen for innsendelse av regnskap og rapport for 2020 fortsatt er 1. september.  

 

Kulturmidlene skal stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i Kristiansund kommune. Kulturmidlene deles ut i tråd med gjeldende planverk.  

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer (PDF, 132 kB) før du søker.

 

Det kan søkes om kulturmidler til følgende tiltak:

 • drift
 • arrangement
 • prosjekt

Tiltak som vil bli prioritert:

 • Tiltak som foregår i Kristiansund kommune.
 • Aktiviteter for barn og unge, samt deres familier.
 • Arbeid som motvirker utenforskap.
 • Tiltak som legger til rette for økt aktivitet og rekruttering.

Hvem kan få tilskudd?

 1. Lag, foreninger og organisasjoner som har
  • forretningsadresse i Kristiansund kommune, og er registrert i Brønnøysundregistrene.
  • kunst, kultur, idrett og friluftsliv som hovedoppgave/hovedformål.
 2. Tiltak der en frivillig organisasjon som oppfyller punkt 1 står som ansvarlig søker.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600