Kulturmidler 2020

 

Søknadsfrist 1. april

 

NB!

 

Kulturenheten i Kristiansund kommune ønsker å bidra til at lag og organisasjoner i kommunen opprettholder drift i disse tider, og beholder derfor søknadsfristen 1. april. På grunn av omstendighetene gjøres følgende endringer i saksbehandlingen: lag og organisasjoner som får tilskudd i år vil vi be beskrive en eventuell utsettelse av det som er omsøkt og/eller endringer i årets drift grunnet koronautbruddet. Dette ber vi om i tilskuddsbrevet. Vi har forståelse for at det vil bli lavere aktivitet i 2020, og vil ikke la det påvirke avgjørelsen for tildelingen.  

 

For tilskuddsmottakere i 2019 minner vi om at fristen for innsendelse av regnskap og rapport for 2019 fortsatt er 1. september.   

 

Kulturmidlene skal stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i Kristiansund kommune. Kulturmidlene deles ut i tråd med gjeldende planverk.  

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer (PDF, 547 kB) før du søker.

Det kan søkes om kulturmidler til følgende tiltak:

  • barn og ungdom
  • idrett og friluftsliv
  • sang og musikk
  • allmenne kulturformål
  • ytringskultur

NB: I retningslinjene står søknadsfrist 1. mars, men i 2020 gjelder fristen 1. april.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600