Kulturmidler 2022

 

Husk søknadsfrist 1. april

 

For tilskuddsmottakere i 2021 minner vi om at fristen for innsendelse av regnskap og rapport for 2021 fortsatt er 1. september.   

 

Kulturmidlene skal stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i Kristiansund kommune. Kulturmidlene deles ut i tråd med gjeldende planverk.  

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer (PDF, 547 kB) før du søker.

Det kan søkes om kulturmidler til følgende tiltak:

 • drift
 • arrangement
 • prosjekt

Tiltak som vil bli prioritert:

 • Tiltak som foregår i Kristiansund kommune.
 • Aktiviteter for barn og unge, samt deres familier.
 • Arbeid som motvirker utenforskap.
 • Tiltak som legger til rette for økt aktivitet og rekruttering.

Hvem kan få tilskudd?

 1. Lag, foreninger og organisasjoner som har
  • forretningsadresse i Kristiansund kommune, og er registrert i Brønnøysundregistrene.
  • kunst, kultur, idrett eller friluftsliv som hovedoppgave/hovedformål.
 2. Tiltak der en frivillig organisasjon som oppfyller punkt 1 står som ansvarlig søker.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600