Kulturmidler

Søknadsfrist 1. mars

Kommunale kulturmidler kan gis til lag, foreninger og organisasjoner som har sitt virke i Kristiansund kommune og som har kulturarbeid som sin hovedoppgave og/eller hovedformål.

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer (PDF, 132 kB) før du søker.

Det kan søkes om kulturmidler til følgende tiltak:

  • barn og ungdom
  • idrett og friluftsliv
  • sang og musikk
  • allmenne kulturformål
  • ytringskultur

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600