Kontantkassa 2020

Kristiansund kommune deltar i ordningen Kontantkassa 2020, et initiativ fra Norges Idrettsforbund. Ordningen er støttet av Kristiansund kommune og Gjensidigestiftelsen. 

Her finner du retningslinjene for ordningen. (PDF, 373 kB)

Hva er Kontantkassa?

Kontantkassa er en støtteordning for barn og unge i alderen 6 år - 18 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske årsaker. Tiltaket er initiert av Norges Idrettsforbund. Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur i Kristiansund har vedtatt deltakelse, og ungdomsrådet har uttalt støtte til tiltaket.

 

Hvem kan søke?

Det er laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget, kulturskolen etc.) som kan sende søknaden til kommunen, etter vurdering av behov for støtte, eller ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter, m.fl. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

 

Hva kan du søke til?

Medlemsavgift på alle typer fritidsaktiviteter, aktiviteter, utstyr, deltakelse i turneringer, konkurranser og turer med lommepenger for enkeltpersoner. Man kan i hovedsak ikke søke støtte til treningsstudio eller utstyr til egenorganisert aktivitet.

 

Hvor mye støtte kan man få?

Inntil kroner 2400,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person.

 

Søknadsfrist:

Første søknadsfrist er 1. august, deretter 1. i hver måned til midlene er utdelt. Det beregnes to (2) ukers behandlingstid.

 

Søknad:

For digital søknad klikk her.

 
Søknadsskjema (PDF, 394 kB) kan hentes og leveres på Servicetorget, eller sendes per post til:
 

Kristiansund kommune v/Kulturenheten

Vågeveien 4

6501 Kristiansund

Merk: Kontantkassa

Merk: Søknadsskjema skal ikke sendes på e-post av personvernhensyn.

 

Krav:

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til, og to personer tilknyttet barnet/ungdommen skal gå god for søknaden. Oppfølgingen innebærer å sjekke at kontingenten/utstyret/avgiften er betalt. 

Søknadsskjema må benyttes og fylles ut i sin helhet. 

Ansvarlig søker skal skrive en kort bekreftelse til saksbehandler på at barnet har deltatt på aktiviteten/kjøpt utstyr som beskrevet i søknaden, innen 3 måneder etter tilsagn.

OBS! Kontantkassa er ikke en støtte til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.

 

 

Har du spørsmål om ordningen?

 

Britt Engvig Hjelle britt.engvig-hjelle@kristiansund.kommune.no  

Sanna Eriksson Ryg sanna.eriksson.ryg@kristiansund.kommune.no

 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500