Kontantkassa 2020/21

Kristiansund kommune deltar i ordningen Kontantkassa 2020, et initiativ fra Norges Idrettsforbund. Ordningen er støttet av Kristiansund kommune og Gjensidigestiftelsen. Kristiansund kommune har utvidet ordningen til å gjelde ut høsten 2021.

Her finner du retningslinjene for ordningen. (PDF, 373 kB)

OBS: Det er fortsatt noe midler igjen. Dersom det er søkt tidligere for et barn, kan det søkes på nytt om maksimalt 2400,- for våren 2022. Ellers gjelder tidligere retningslinjer.

Hva er Kontantkassa?

Kontantkassa er en støtteordning for barn og unge i alderen 6 år - 18 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske årsaker. Tiltaket er initiert av Norges Idrettsforbund. Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur i Kristiansund har vedtatt deltakelse, og ungdomsrådet har uttalt støtte til tiltaket.

 

Hvem kan søke?

Det er laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget, kulturskolen etc.) som kan sende søknaden til kommunen, etter vurdering av behov for støtte, eller ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter, m.fl. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

 

Hva kan du søke til?

Medlemsavgift på alle typer fritidsaktiviteter, aktiviteter, utstyr, deltakelse i turneringer, konkurranser og turer med lommepenger for enkeltpersoner. Man kan i hovedsak ikke søke støtte til treningsstudio eller utstyr til egenorganisert aktivitet.

 

Hvor mye støtte kan man få?

Inntil kroner 2400,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person. For pilotåret gjelder det 2400,- per barn totalt for høsten 2020 og våren 2021.

 

Søknadsfrist:

Første søknadsfrist er 1. august, deretter 1. i hver måned til midlene er utdelt. Det beregnes to (2) ukers behandlingstid.

 

Søknad:

For digital søknad klikk her. 

 
Søknadsskjema (PDF, 394 kB) kan hentes og leveres på Servicetorget, eller sendes per post til:
 

Kristiansund kommune v/Kulturenheten

Vågeveien 4

6501 Kristiansund

Merk: Kontantkassa

Merk: Søknadsskjema skal ikke sendes på e-post av personvernhensyn.

 

Krav:

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til, og to personer tilknyttet barnet/ungdommen skal gå god for søknaden. Oppfølgingen innebærer å sjekke at kontingenten/utstyret/avgiften er betalt. 

Søknadsskjema må benyttes og fylles ut i sin helhet. 

Ansvarlig søker skal skrive en kort bekreftelse til saksbehandler på at barnet har deltatt på aktiviteten/kjøpt utstyr som beskrevet i søknaden, innen 3 måneder etter tilsagn.

OBS! Kontantkassa er ikke en støtte til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.

 

 

Har du spørsmål om ordningen?

 

Britt Engvig Hjelle britt.engvig-hjelle@kristiansund.kommune.no  

Sanna Eriksson Ryg sanna.eriksson.ryg@kristiansund.kommune.no

 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500