Dalabukta

Her finner du informasjon om Dalabukta badeplass, området og badevannskvaliteten.

Om Dalabukta

Badeplassen ligger i tilknytning til Atlanten ungdomsskole sitt naust. Den har ingen sandstrand og passer best for litt større barn og voksne. Her er det fint å gå i sjøkanten og lete etter krabber. En tur med kajakken passer bra i dette området. 

Parkering

Dalabukta ligger i Folkeparken. Det er ingen bilvei til området, så det er fint å sykle eller å gå til badeplassen. Det kan parkeres i Atlanten - området på anviste plasser.  

Fasiliteter 

Det finnes ingen offentlige fasiliteter.

Badetemperatur

Vi måler temperaturen i vannet hver gang vi tar badevannsprøver.

  • Sist målte temperatur: 14,5ºC
  • Måledato: 14.08.2018

 

Badevannskvalitet

Bading frarådes alltid i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading når prøveresultatet har vært over 1000 TKB per 100ml to ganger på rad.

  • Målt: 14.08.2018
  • TKB / 100 ml: 8

Gjennomsnittlig badevannskvalitet siste fire år: 


Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.

Se søylediagrammene nedenfor for de siste prøveresultatene som har blitt tatt ved Dalabukta.