Nerlandsdalen

Her finner du informasjon om Nerlandsdalen badeplass, området og badevannskvaliteten

Om Nerlandsdalen

Nerlandsdalen ligger på Kirklandet.

Parkering

Det er ingen offentlig parkering som er forbeholdt badegjester. Det beste er å gå eller sykle til Nerlandsdalen. Parkering må skje i boligområdet på anviste plasser. 

Fasiliteter 

Det finnes ingen toalettfasiliteter i området.

Badetemperatur

Vi måler temperaturen i vannet hver gang vi tar badevannsprøver.

  • Sist målte temperatur: 13,5ºC
  • Måledato:  14.08.2018

Badevannskvalitet

Bading frarådes alltid i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading når prøveresultatet har vært over 1000 TKB per 100ml to ganger på rad.

  • Målt: 14.08.2018
  • TKB / 100 ml: 6

Gjennomsnittlig badevannskvalitet siste fire år: 


Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.

Se søylediagrammene nedenfor for de siste 20 prøveresultatene som har blitt tatt ved Nerlandsdalen.