Viken Gard

Her finner du informasjon om Viken Gard badeplass, området og badevannskvaliteten

Viken gard

Historien til Viken gard strekker seg helt tilbake til 1700-tallet. Her har det vært både landhandel, sagbruk, dyrehold og jordbruk. Et naust i tilknytning til Viken gard kan leies til mindre og større arrangement (dagtid/kveld/helg) inkludert bruk av toalettet i hovedhuset.

Det finnes parkeringsplass.

For leie av naustet ved Viken gard kontakt Kulturenheten v/ Tore Myrum, tore.myrum@kristiansund.kommune.no; eller telefon 71574357

Viken gard – offentlig friområde med badeplass

Parkeringsplass og bred grusvei ned til badeplassen og toalett på badestranda.