Bli med i Ungdommens Kulturnettverk

Hvis du registrerer deg i skjemaet for ungdommens kulturnettverk, og krysser av for hvilke interesser du har, kan vi kontakte deg når det er noe som skjer!

Dette nettverket skal også ha en styringsgruppe med 6-8- ungdommer som har ekstra lyst til å påvirke hva som skjer og jobbe tett sammen med ungdomsaktivitetene som Kristiansund kommune driver med.

Hvis du vil være med i denne styringsgruppa, klikk på knappen under- og send inn søknad.

Har du spørsmål, ta kontakt med Marit på: marit.grytnes.dullaert@kristiansund.kommune.no

 

Bli med i nettverket eller søk om å sitte i styret her.