Ledige næringsarealer

Kommuner i Kristiansundsregionen har kartlagt ledige næringsarealer for å skaffe en god oversikt for etablerere og aktører som er på utkikk etter arealer.

De ulike tomtene har ulike modenhetsgrader og kvaliteter. Vi har prøvd å tydeliggjøre dette i søkemulighetene. Klikk på kartet eller i søkekriteriene på venstreside for å finne det du er ute etter.

Finner du noe som er interessant, ta direkte kontakt med den kommunen det gjelder for videre dialog og eventuell befaring. Velkommen til Kristiansundsregionen!