Kommunalt næringsfond

 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19

Søknadsfrist er: 08.10.2021 og søknader sendes www.regionalforvaltning.no

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har/har hatt inntektstap eller ekstra kostnader forbundet med Covid-19. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

 

I vurderingen av søknadene legges det særlig vekt på:

  • Inntektstap som følge av Covid-19
  • Ekstra kostnader som følge av smittevernstiltak

Tildelingskriterier: 

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke. 
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene 
  • Maks beløp som kan bevilges er kr. 150 000.

Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet

 

For spørsmål i forbindelse med søknad ta kontakt med Næringskonsulent kristin.heggelund@kristiansund.kommune.no