Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er næringslivets organisasjon på Nordmøre og sier på sin hjemmeside at de " skal skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region."

 KNN har et bredt spekter av aktiviteter og tjenester. Oppdatert informasjon finner du her.

Kommunen og KNN har en samarbeidsavtale for å sikre næringsutvikling på utvalgte områder. For 2019 gjelder dette sentrumstiltak, markedsarbeid innen ulike segmenter i havrommet og møteplasser for marin næring blant annet.