Planer og styringsdokumenter

Kristiansund kommune har planer og styringsdokumenter som er styrende for driften av kommunen.

Disse dokumentene finner du her.