Vindel AS - Næringsutvikling og innovasjon

Har du en forretningside eller vil du videreutvikle din bedrift?  

 

Ta kontakt med Vindel AS i Campus F13, Fosnagata 13 Kristiansund. Her får du veiledning, tips og kurs som passer ditt behov. Vindel tilbyr en rekke kurs, workshops og møteplasser for nytt og etablert næringsliv; se Vindelhub

Vindel er utviklingspartneren for næringslivet på Nordmøre, og kan hjelpe din bedrift med å oppnå økt lønnsomhet, utvikling og innovasjon. Vindel brenner for å løfte innovasjonskraften, forløse gode ideer, bidra til utvikling og skape vekst i samspill med næringsliv, utviklingsaktører, utdanning- og forskermiljø og virkemiddelapparatet. Sammen bygger vi fremtidens næringsliv på Nordmøre!

Vindel tilbyr kompetanse, nettverk, virkemidler og et spennende utviklingsmiljø. Enten du er fersk gründer med en god idé, er del av en etablert bedrift som er klar for å ta et steg videre eller planlegger et prosjekt, så har vi de rette fasilitetene og verktøyene.

Du finner Vindel på Campus F13 i Kristiansund. Kristiansund kommune er en av flere eiere i selskapet.

Vindel er hoppid.no-kontor for Kristiansund kommune. Her får du gratis råd og veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskuddsordninger og finansiering,  hjelp i søkeprosesser og nettverksbygging. Vindel gjør også næringsfaglig vurdering, ta kontakt om du har spørsmål knyttet til dette.