Regional næringsutvikling

ORKidé - Nordmøre regionråd er et formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre, og ble stiftet 20. september 1990. Bakgrunnen var ønsket om å samordne planlegging og engasjement i regionen. Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy, og i fellesskap blir det løst oppgaver og tatt tak i nye muligheter. Siden etableringen har ORKidé - Nordmøre Regionråd sin arbeidsform vært bygd opp rundt konsensusprinsippet

Informasjon om pågående prosjekter og organisering av regionrådet finner du på hjemmesiden .

Ellen Engdahl er daglig leder i Orkidé, hennes kontaktinformasjon finner du her.