Alkoholbevilling

Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles. Mange søker både om serverings- og skjenkebevilling, og ønsker et samlet vedtak. Når vi sier at saksbehandlingstiden i skjenkesaker kan ta inntil 60 dager, tar vi høyde for at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger.

Dessuten trenger høringsinstansene naturligvis tid på å behandle saken. Du kan bidra til raskere saksbehandlingstid ved å levere all nødvendig dokumentasjon sammen med søknaden. Hvis Kristiansund Servicekontor må etterspørre dokumentasjon, blir saksbehandlingstiden lengre.

Slik søker du om skjenkebevilling:

Klikk her for å søke om skjenkebevilling