Toppmeny

Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Noen endringer på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen.

Søke om endringer

Dere søker eller melder om endringer ved å logge inn og fylle ut søknad om endring. 

Når må dere søke om eller melde fra om endring?

 • Stedet har fått ny styrer.
 • Stedet har fått ny stedfortreder.
 • Stedet har fått ny daglig leder for serveringsbevillingen.
 • Stedet har fått nytt navn.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskapet som har bevilling.
 • Dere endrer selskapsform, for eksempel fra fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap.
 • Arealet hvor det skal serveres mat eller drikke utvides inne eller på uteserveringen.
 • Dere har bevilling inne og ønsker uteservering. 
 • Dere ønsker utvidet åpnings- og skjenketid ved skjenkestedet.
 • Dere ønsker å endre konsept, for eksempel fra restaurant til nattklubb.
 • Virksomheten legges ned eller opphører. 

Artikkelliste