Etablererprøven

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning. 

Slik avlegger du prøven

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Henvend deg til Kristiansund kommune på 7157 4000 og be om å få bestille time til Randi.Marie.Bech@kristiansund.kommune.no

Ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avlegge prøven.

Ordbok er ikke tillatt.

Klikk her for å kjøpe læremateriell: www.vinn.no

 

Om etablererprøven

Etablererprøven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 90 minutter til å besvare prøven. For å få bestått må 40 av 50 svar være riktige.

 

Pris

Før du avlegger prøven må du betale et gebyr på kr 400,-

Dersom du ikke består kan du ta prøven om igjen. Du betaler hver gang du avlegger prøve.

Gebyret betaler du ved oppmøte. Kun kortbetaling og vipps.

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

 

Lover, forskrifter og retningslinjer

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover: Serveringsloven

Retningslinjer: Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Forskrifter: Forskrift om etablererprøve - serveringssted