Etablererprøven

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning. 

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Information for English speakers: The test can only be taken in Norwegian due to a decision made by the Norwegian Directorate of Health. 

Gjennomføring av etablererprøven

 • Henvend deg til Kristiansund kommune på 7157 4000 og be om å få bestille time eller kontakt  servicetorg@kristiansund.kommune.no direkte på e-post. 
 • Prøven tar du på Kristiansund servicetorg.
 • Ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven skal avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å ta med og bruke lovsamling.
 • Klikk her for å kjøpe læremateriell: www.vinn.no

Pris

 • Før du avlegger prøven må du betale et gebyr på kr 400,-.
 • Dersom du ikke består kan du ta prøven om igjen.
 • Du betaler hver gang du avlegger prøve.
 • Gebyret betaler du ved oppmøte. Kun kortbetaling og vipps.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Tilrettelegging ved spesielle behov

 • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest).
 • Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd ved å sende en e-post 

 

Lover, forskrifter og retningslinjer

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover: Serveringsloven

Forskrifter: Forskrift om etablererprøve - serveringssted