Kunnskapsprøven - alkoholloven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette dokumenterer du ved å bestå kunnskapsprøven.

Slik avlegger du prøven

  • Henvend deg til Kristiansund kommune på 7157 4000 eller sende en e-post til servicetorg@kristiansund.kommune.no for å bestille time.
  • Ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk, men det er tillatt å bruke ordbok. 

Klikk her for å kjøpe læremateriell: www.vinn.no

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøven. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Information for English speakers: The test can only be taken in Norwegian, due to a decision made by the Norwegian Directorate of Health. 

 

Pris

  • Før du avlegger prøven må du betale et gebyr på kr 400,-
  • Dersom du ikke består kan du ta prøven om igjen.
  • Du betaler hver gang du avlegger prøve.
  • Gebyret betaler du ved oppmøte. Kun kortbetaling eller vipps.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
  • Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Pensum

Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

Lover og forskrifter

Se alkoholforskriften kapittel 5: Kunnskapsprøve

Lover

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 

Forskrifter

Lenke til alkoholforskriften her

Nyttig innhold

Informasjon fra helsedirektoratet her