Kunnskapsprøven - alkoholloven

Slik avlegger du prøven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette dokumenterer du ved å bestå kunnskapsprøven. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.Henvend deg til Kristiansund kommune på 7157 4000 og be om å få bestille time til Randi.Marie.Bech@kristiansund.kommune.noTa med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avlegge prøven.

Ordbok er tillatt.

Klikk her for å kjøpe læremateriell: www.vinn.no

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

 

Om kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven.

For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

 

Pris

Før du avlegger prøven må du betale et gebyr på kr 400,-

Dersom du ikke består kan du ta prøven om igjen. Du betaler hver gang du avlegger prøve.

Gebyret betaler du ved oppmøte. Kun kortbetaling eller vipps.

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Pensum

Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

 

Lover og forskrifter

Se alkoholforskriften kapittel 5: Kunnskapsprøve

Lover

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 

Forskrifter

Lenke til alkoholforskriften her

Nyttig innhold

Informasjon fra helsedirektoratet her