Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Kristiansund kommune i omsetningsoppgaven.

Satsene justeres fortløpende i henhold til vedtatte avgiftsendringer som skjer i desember hver år. Det avleveres omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang i året som danner grunnlag for prisberegningen.

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er satt til 28. februar 2020

 

Her kan du lever omsetningsoppgaven

 

Priser

 

2019

 

 

 

Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdige drikke, pr. vareliter, gruppe 1

 

0,21

Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 1

 

0,48

Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 2

 

1,26

Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke, pr. vareliter gruppe 3

 

4,16

 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum

  • kr. 1660,- for salg
  • kr. 5200,- for skjenk

 

Alkoholgrupper

 

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol