Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Kristiansund kommune i omsetningsoppgaven.

Satsene justeres fortløpende i henhold til vedtatte avgiftsendringer som skjer i desember hver år. Det sendes inn omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang i året som danner grunnlag for prisberegningen.

Revisor/regnskapsførers bekreftelse på omsetning av alkoholholdig drikke må vedlegges omsetningsoppgaven. Dette gjelder også for steder som ikke har revisorplikt. Dersom du ønsker å ettersende vedlegg per e-post eller post, må referansenummeret for innsendt omsetningsoppgave påføres den ettersendte dokumentasjonen. 

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er satt til 1. mars 2022

 

Her kan du lever omsetningsoppgaven

 

Priser

2020

2021

2022

Salg av alkohol i butikk:

 

 

 

Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdige drikke, pr. vareliter, gruppe 1

0,22

0,22

0,22

Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 2 0,60 0,61 0,62

Salg av alkohol skjenkesteder:

     

Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 1

0,49

0,50

0,51

Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 2

1,29

1,32

1,34

Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke, pr. vareliter gruppe 3

4,27

4,36

4,42

 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum


 
  • kr 1740,- for salg (2021)
  • kr 5400,- for skjenk (2021)

 
  • 1760,- for salg (2022)

  • 5500,- for skjenk (2022)

 

Alkoholgrupper

 

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol