Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement (tidligere enkeltanledning og ambulerende)

Ønsker du å skjenke alkohol ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

 

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

 

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer (Lukket arrangement)
  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område (åpent arrangement)

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må også være fylt 20 år.
  • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca to uker for både åpent og lukket arrangement. På sommeren må det beregnes noe lengre saksbehandlingstid.

Hva koster det?

Gebyrsatsen er for tiden kroner 380 per arrangement.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Her kan du søke om skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement