Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Kristiansund kommune i omsetningsoppgaven.

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=233&externalid=1505