Havna

Kristiansund havn er Midt Norges viktigste transportknutepunkt og administreres av et interkommunalt havneselskap:

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure. Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.
 

Havna kjennetegnes av sin lunhet og ly for vær og vind.  God infrastruktur og korte avstander mellom tjenestetilbydere, byens urbane kvaliteter og friluftslivet.

Havna betjener på daglig basis;

Hurtigbåt fra Kristiansund, via Smøla til Trondheim.

Nord- og sydgående Hurtigrute