Søke om støtte til etablering av egen bedrift eller videreutvikle en god idé?

Kommunalt næringsfond kan være det du trenger i en oppstartsfase. Neste søknadsfrist  er 01. september 2018

Bystyret har vedtatt en ny samfunnsplan med klare føringer for hva som er viktig for å sikre utvikling og vekst i Kristiansund.

For å få en forståelse for hva som prioriteres  kan det være lurt å lese gjennom den nye samfunnsdelen i kommuneplanen.Samfunnsdel kap2 - Klikk for stort bilde

Kristiansund kommune behandler næringsfondssøknader 2 ganger i året.

Søknadsfrist er 15. april og  01. september. Formannskapet vedtar  tildeling etter administrativ saksbehandling. Du må regne med at det går 4-6 uker fra søknadsfristen  før du får svar. Dette avhenger av antall og type  søknader som kommer inn og hva slags saker som ellers skal opp i Formannskapet.

Førende for behandlingen er næringsfondets  vedtekter (PDF, 396 kB)  Merk deg at disse er oppdatert pr 03. april 2018

Skal du søke, så finner du informasjon og søkeskjema på den nasjonale søkeportalen regionalforvaltning.no

Datoer i Formannskapets møtekalender 2018 som er aktuelle for innstilling og vedtak er 17. oktober