Søke om støtte til etablering av egen bedrift eller videreutvikle en god idé?

Kommunalt næringsfond kan være det du trenger i en oppstartsfase.

Bystyret har vedtatt en ny samfunnsplan med klare føringer for hva som er viktig for å sikre utvikling og vekst i Kristiansund.

For å få en forståelse for hva som prioriteres  kan det være lurt å lese gjennom den nye samfunnsdelen i kommuneplanen.

Ett av hjelpemidlene for å sikre vekst og næringsutvikling er det kommunale næringsfondet.

Kristiansund kommune behandler næringsfondssøknader 2 ganger i året.

Søknadsfrist er 01. april og  01. september. Formannskapet vedtar  tildeling etter administrativ saksbehandling. Du må regne med at det går 4-6 uker fra søknadsfristen  før du får svar. Dette avhenger av antall og type  søknader som kommer inn og hva slags saker som ellers skal opp i Formannskapet.

Husk at en søknad om midler fra næringsfondet skal gå til prosjekter og etableringer som man planlegger å starte, ikke noe man allerede har gjort.

Næringsfondet kan ikke benyttes til ordinære driftsutgifter. (Eks lønn. husleie, strøm). Skal du søke, så finner du detaljert informasjon og søknadskjema på den nasjonale søkeportalen regionalforvaltning.no

Førende for behandlingen er næringsfondets  vedtekter (PDF, 396 kB)  (Merk deg at disse er oppdatert pr 03. april 2018)

Passer ikke denne støtteordningen ditt prosjekt?  Ta kontakt med Vindel - de kan hjelpe deg videre.