I samarbeid med Innovasjon Norge og hoppid.no ønsker Vindel AS velkommen til Gründerdag, 9. november 2017

Denne dagen kjører de to aktuelle kurs for deg som er i startsfasen:
Velg ett eller bli med på begge.

kl. 10 - 12: "Fra ide til marked" med Innovasjon Norge
Påmelding: http://www.innovasjonnorge.no/…/fra-ide-til-marked---krist…/

...

kl. 12 - 16: Forretningsutvikling
Påmelding: https://mrfylke.no/…/…/hoppid.no/Gruenderkurs/(event)/920185

Det serveres lunsj, kaffe og frukt.

Vi har kommunalt næringsfond som kan være akkurat  det du trenger i en oppstartsfase.

Neste søknadsfrist  er 10. september 2017