Forslag til klimaendringstiltak

Har du en idé som kan bidra til klimakutt? Kommunen ønsker dine innspill!
 

Kristiansund kommune samarbeider i dag med de resterende kommunen på Nordmøre for å lage en plan for reduksjon i klimautslipp, men dersom du har ideer som du mener kommunen burde vurdere vil disse bli tatt imot med takk!

Forslag til tiltak kan sendes inn her

Dette kan omhandle hva som helst, direkte tiltak i offentlig sektor eller bidrag til kutt i privat sektor. 

Eksempelvis har kommunen investert i LED-gatelys med driftsovervåking, som sparer både direkte energi og drivstoff for driftspersonell. 

Tiltak kan være små, som at kommunen forsøker å innrette til sortering av avfall på alle arbeidsplasser.

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund