Forurensning fra industri

Industrivirksomhet som medfører luftforurensning skal ha utslippstillatelser og kunne dokumentere at utslippene ikke går utover de verdiene som er oppgitt i tillatelsen. Utslippstillatelser i Kristiansund.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund