Muggsopp

Muggsopp er et fellesnavn på en større gruppe mikrosopper. På fuktige steder, både innendørs og ute i naturen, finnes muggsopp.

Soppen er svært lite ønskelig inne i bygninger både fordi den kan ødelegge byggmateriale, og fordi sopprester og sporer kan være alergener som kan gi irritasjoner og medføre sykdom. Muggsoppdannelse gir ofte en typisk og ubehagelig lukt. Soppbeffengt materiale innendørs bør fjernes snarest.

I bygninger som eies av Kristiansund kummune vil byggmateriale som er skadet av muggsopp blir fjernes. Kommunen tar også kontrollprøver av inneluft ved mistanke om muggdannelse i bygninger.

Nyttig lenke

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund