Rotteplage

Kommunen ved miljøvernkoordinator ønsker å ta imot meldinger dersom større rotteplager skulle oppstå ulike steder i kommunen. Dette er viktig for å få oversikt, og for best mulig kunne drive generell bekjempelse. 

Kommunen går ikke inn i private eiendommer og hager. For privatpersoner anbefaler vi å ta kontakt med bedrifter som har godkjenning for å drive skadedyr­bekjempelse.