Aktuelle hendelser som gjelder lukt i utemiljø

Det har vært en utfordrende luktproblematikk i Kristiansund i flere år. Her kan du finne oppdatering fra kommunen om luktkildene, status og tiltak som er igangsatt og ikke minst tiltak som er planlagt.

Det er så langt i år kommet inn i overkant av 400 klager, av disse er 380 stilet til Husøya næringspark, kommunen står som kopimottager av de sistnevnte. De fleste av disse dreier seg om luktutslipp relatert til Veidekke Industri AS,  samt noen til Franzefoss Gjenvinning.