Hva er støy - Kristiansund kommune

Hva er støy

Støy er er et miljøproblem som rammer mange. Kommunen skal sikre innbyggerne mot støyplager som kan ha negative konsekvenser for helsa, ved å ta stilling til langsiktige utfordringer innen støyforurensning i kommuneplanen.

Støy

  • Mistrivsel og mangel på gode miljøforhold på grunn av støy utgjør en risikofaktor for sykdomsutvikling som man nasjonalt og internasjonalt ønsker å redusere.
  • Det er dokumentert at helsebelastning som forårsakes av sterk støyplage, sterk grad av søvnforstyrrelser og hjerte-karsykdom som kan tilskrives vegtrafikkstøy i Norge.
  • Folkehelseinstituttets beregninger viser at mellom 3  og 6 % opplever sterk støyplage og 2–3 % opplever sterk grad av søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy. Andelen av hjerte-karsykdom eller død i befolkningen som kan knyttes til vegtrafikkstøy i Norge, er svært usikker, men er estimert til om lag en halv prosent.

 

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund