Klage på støy

Når du opplever støy som er til sjenanse, bør du først på en fornuftig måte ta kontakt med de som er ansvarlige for støykilden. En samtale vil ofte være nok for å til å finne akseptable løsninger for begge parter enten det er mellom privatpersoner eller det er en bedrift som forårsker støyen..

Hvis det er vanskelig å finne gode løsninger kan kommunens Miljørettet helsevern kontaktes for å gjøre vurderinger om støyen er uakseptabel og kan medføre helseproblem. De som er ansvarlige for støykilden kan pålegges å gjennomføre støymålinger etter gjeldende regelverk.

Innen en bedrift vil arbeidstilsynet også kunne bistå ansatte ved sjenerende støy