Regler for støy

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.

Hovedformålet med retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Forebygging gjennom riktig arealbruk er sannsynligvis det mest kostnadseffektive tiltaket mot støy.

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)