Untendørs musikkarrangement

Det er gitt regler og anbefalinger for å forebygge
og redusere helseskade og helseplager for
omgivelsene som følge av høyt lydnivå og
forebygge hørselsskader for publikum og
ansatte ved aktiviteter som konserter, festivaler,
treningssentre, diskoteker, restauranter og
lignende.