Badevannskvalitet

I sommermånedene tester Kristiansund kommune badevannskvaliteten på 14 utvalgte badeplasser. 

Hvor rent er badevannet?

Vannet blir testet for to indikatorbakterier, E.Coli og intestinale enterokokker. Disse er typer tarmbakterier som finnes hos mennesker og varmblodige dyr. Påvisning av disse i badevannet er sikre indikatorer på forurensning fra avføring.

  • E.coli i vannet betyr fersk forurensning.
  • Intestinale enterokokker kan bety at det også finnes noe litt eldre kloakkforurensning siden denne bakterien overlever lengre i vannet.

Prøvetaking 

Kristiansund kommune tester badevannskvaliteten på 14 utvalgte badeplasser i sommermånedene.

Hyppigheten av prøvetakingen

Hyppigheten av prøvetakingen
Prøvepunkt Antall prøver årlig
Barnebasen 5
Skjerva 5
Brunsvika 5
Kolvika 5
Freistranda 5
Lasken 1
Valan 1
Remlan 1
Lillesanden 1
Dalabukta 1
Viken Gard 1
Gjengstøa 1
Vadsteinsvika 1
Dragabukta 1

Målinger har vist at badevannskvaliteten i Kristiansund er stabilt god, men den kan variere noe med strøm- og værforhold. Skulle det likevel oppstå vesentlige avvik fra kvalitetsnorm, vil dette badestedet bli spesielt tett fulgt opp med ny prøvetaking. 

Helserisiko

Risikoen for å pådra seg sykdom ved bading i friluft i ferskvann eller saltvann anses normalt som liten i Norge fordi det finnes mange egnede badeplasser med liten forurensning.

Badende kan pådra seg sykdom enten ved svelging av forurenset vann, infisering av sår og slimhinner eller ved hudkontakt med hudirriterende organismer i vannet.

  • En bør unngå å bade i områder der vannet tydelig er påvirket av flytestoffer, uønsket bunnavleiringer, høyt partikkelinnhold eller uønsket farge, lukt eller smak.
  • EU fastsatte et nytt badevannsdirektiv i 2006, og dette er retningsgivende også for norske krav/normer for friluftsbad.

Påvisning av bakterier betyr at det finnes risiko for at det kan finnes sykdomsframkallende smitte i vannet. Det skal et visst smittepress til før vi betrakter dette som helsefarlig. Nye laboratorieprøver av badevannet blir fortløpende publisert på vår hjemmeside.

Klassifisering hygieniske parametere

Badevannskvalitet i saltvann

Badevannskvalitet i saltvann
Parameter Utmerket God Tilstrekkelig
Intestinale enterokokker (antall/100 ml) 100 (*) 200 (*) 185 (**)
E. coli (antall/100 ml) 250 (*) 500 (*) 500 (**)
(*) basert på 95%ile (**) basert på 90%ile

 

Badevannskvalitet i ferskvann

Badevannskvalitet i ferskvann
Parameter Utmerket God Tilstrekkelig
Intestinale enterokokker (antall/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**)
E. coli (antall/100 ml) 500 (*) 1000 (*) 900 (**)
(*) basert på 95%ile (**) basert på 90%ile

 

Analyser

Badevannskontroll er et samarbeid mellom Kommunalteknikk og Miljørettet helsevern. Prøvene er analysert ved Nemko Norlab AS.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Relevant informasjon