Badevannskvalitet - Kristiansund kommune

Badevannskvalitet

Kristiansund kommune tar tre ganger hvert år hygieneprøver i løpet av badesesongen på de vanligste badeplassene.

Hvor rent er badevannet?

Vannet blir testet for e.coli og intestinale enterokokker. E.coli i vannet betyr fersk forurensning, mens intestinale enterokokker kan bety at det også finnes noe litt eldre kloakkforurensning siden denne bakterien overlever lengre i vannet. Bakterieinnhold blir oppgitt som CFU/100 ml.(Antall bakteriekolonier).

Prøvetaking 

Kristiansund kommune tar tre ganger hvert år hygieneprøver i løpet av badesesongen på de vanligste badeplassene. Målinger har vist at badevannskvaliteten i Kristiansund er stabilt god, men den kan variere noe med strøm og værforhold. Skulle det likevel oppstå vesentlige avvik fra kvalitetsnorm, vil dette badestedet bli spesielt tett fulgt opp med ny prøvetaking. Eventuelt kan det bli iverksatt sykdomsforhindrende tiltak.

Helserisiko

Risikoen for å pådra seg sykdom ved bading i friluft i ferskvann eller saltvann anses normalt som liten i Norge fordi det finnes mange egnede badeplasser med liten forurensning. Det er kun i spesielle tilfeller der badingen foregår i nærheten av permanente kloakkutslipp og i tilfeller av ukontrollerte utslipp av avløpsvann, eller vann fra forurensede overvannsystem, at risikoen for smitte må anses som forhøyet. Badende kan pådra seg sykdom enten ved svelging av forurenset vann, infisering av sår og slimhinner eller ved hudkontakt med hudirriterende organismer i vannet.

  • En bør unngå å bade i områder der vannet tydelig er påvirket av flytestoffer, uønsket bunnavleiringer, høyt partikkelinnhold eller uønsket farge, lukt eller smak.
  • EU fastsatte et nytt badevannsdirektiv i 2006, og dette er retningsgivende også for norske krav/normer for friluftsbad.

E.Coli og intestinale enterokokker, er typer av tarmbakterier som finnes hos mennesker og varmblodige dyr. Påvisning av disse i badevannet er sikre indikatorer på forurensning fra avføring.

Påvisning av disse betyr også at det er risiko for at det kan finnes sykdomsframkallende smitte i vannet. Det skal et visst smittepress til før vi betrakter dette som helsefarlig. Nye laboratorieprøver av badevannet blir fortløpende publisert på vår hjemmeside.

Analyser

Badevannskontroll er et samarbeid mellom Kommunalteknikk og Miljørettet helsevern. Prøvene er analysert ved Kystlab AS.

 

Prøver August 2019

Vi har foretatt den siste runden med badevannsprøvetaking ved de meste brukte badeplassene i Kristiansund og Frei. Denne sesongen har vi hatt gode resultater, som igjen viser utmerket badevannskvalitet på alle badesteder.

Vi har utført den årlige vurderingen av vannkvalitet og inkludert resultatene for de siste fire badesesonger. I år har vi sett en forbedring fordi Skjerva har gått fra god til utmerket kvalitet. 

 

Tolv badeplasser viser utmerket kvalitet. Skjerva, Nerlandsdalen, Lillesand, Dalabukta, Lasken, Valen, Remlan, Kolvika, Bolga, Flatsetsundet, Freistranda og Viken Gard. De andre tre: Brunsvika, Barnebasen og Rensvikvatnet viser god kvalitet, og er godkjent for bading.

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund