Jakttider - fellingsavgift og viltfond

Her finner du mer informasjon om de mest sentrale jakttider, fellingsavgift og viltfond

Jakttider

Jakttidene gjelder fra 01.april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene for de jaktbare viltartene. I Norge er det tillatt å jakte på 56 arter av fugler og pattedyr.

Artstype Jakttider
Hjort 01.09. - 23.12.
Rådyr 25.09. - 23.12.
Voksen råbukk 10.08. - 23.12.
Rødrev 15.07. - 15.04.
Grågås* 10.08. - 23.12.
Kanadegås* 10.08. - 23.12. (uønsket art)
Røyskatt 21.08. - 15.03.
Oter Rødlistet art- jakt ikke tillatt
Mink Svartelistet art - jakt hele året

 

Fellingsavgift

Fellingsavgiften for hjort og elg fastsettes av den enkelte kommunen innenfor rammene som er bestemt i statsbudsjettet av Stortinget. Kristiansund har bare jakt på hjort - ikke elg. Kristiansund kommune har vedtatt å følge maksimumssatsene. Fellingsavgiften betales til kommunens viltfond ut fra hva som er skutt.

Maksimalsatser for fellingsavgift i 2017:

  • Hjort voksen, 411 kroner
  • Hjort kalv,  249 kroner

 

Kommunale viltfond

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Inntektene til kommunale viltfond er den offentlige fellingsavgiften for hjort i Kristiansund og fondets årlige avkastning. Formålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. I Kristiansund går hele viltfondspotten til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.


Forskrift om jakt- og fangsttider

Forvaltning

 

Kristiansund kommune kjøper forvaltningsressurs hos Tingvoll kommune.

Kontaktperson er Lars Erling Koksvik. Telefon: 71532445/92614733.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund