Jegerprøven

Kommunene har ansvar for å arrangere minst en årlig jegerprøveeksamen om våren og ved behov om høsten.

Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i jegerregisteret, skal før utøvelse av jakt, felling eller fangst ha bestått jegerprøven i henhold til: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 8, utdypet i veileder M-520, 2016 Kapittel 3 side 8 og side 34. Studieplan, instruks om innhold og gjennomføring er fastsatt av Miljødirektoratet. I tillegg skal det avvikles fornyet prøve om våren eller høsten ved behov, frist 25.08.
 

Jegerprøvekurset

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og deretter en elektronisk eksamen for de som har fullført obligatorisk jegerprøvekurs. Kristiansund og Nordmøre jeger- og fiskerforening (KNJFF) er ansvarlig for den praktiske jegerprøven – jegerprøvekursene. Undervis­ningen gis av autoriserte jegerprøveinstruktører. Kursene annonseres av KNJFF.
 

Jegerpøveeksamen

Etter viltlovens § 39 er det kommunen som årlig skal arrangere jegerprøveeksamen. Fra 2013 ble prøvene elektronisk i tråd med fastsatt statlig reglement. Med bakgrunn i sentrale instrukser er det i kommunen utarbeidet retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres.

Miljøvernleder/viltansvarlig i kommunen har ansvar for å organisere elektronisk teoretisk eksamen med kandidatene. Dette må skje i et lokale, et godkjent testsenter hvor samtlige kandidater har tilgang til PC. Det er ikke tillatt å bruke egen PC. Det skal minst være en instruktør til stede under hver eksamen. Hver kandidat innbetaler en statlig fastsatt eksamensavgift før de kan gå opp til eksamen. Fra 2016 fikk kommunene refundert eksamensutgifter på kr 100 for hver eksamenskandidat av Miljødirektoratet.

Antall jegerprøvekandidater som går opp til eksamen har økt i Kristiansund kommune i de siste årene. Både i 2016 og 2017 bestod i overkant av 30 kandidater jegerprøven.

Her finner du informasjon om jegerprøveeksamen (PDF, 42 kB)

Veileder til M-520-2016 til: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund